Enerji Ölçümünde Çözüm Ortağınız...
ONLİNE İŞLEMLER

HİZMETLER

SAYAÇ MUAYENE VE KALİBRASYON

Sayaç Muayene ve Kalibrasyon

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, 6 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30470 sayılı Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği ile merkezi sistem ve bölgesel ısıtma ile ısıtılan konutlarda, ısı enerjisinin kullanımını ölçerek maliyetlerin paylaştırılmasında kullanılan ısı sayaçlarına periyodik muayene şartı getirildi. Isı Sayaçlarının Periyodik Muayeneleri için bina yönetim kurulu, bina yöneticisi, bina sahibi ve bölgesel ısıtma firmaları tarafından, Bakanlığın yetkilendirdiği, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir servise yapılacak başvurular 1 Ocak tarihinde başlayıp ve 28 Şubat tarihinde tamamlanmaktadır. 
TEBAŞ  ENERJİ “TS  EN  ISO / IEC 17020:2012 Uygunluk Değerlendirmesini başarıyla tamamlayarak  akredite edildi, Sanayi ve Teknoloji  Bakancığından da onay alarak ısı ve su sayaçlarının, tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanmasını yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununda metrolojik ölçüm yapan elektrik, gaz ve su gibi ısı tüketimini de hesaplayan her ısı sayacının periyodik muayeneleri yapılması yasal olarak zorunludur.

Periyodik muayenesi zamanında yapılmamış ısı sayaçları, damga süresi geçmiş ölçü aleti olarak kabul edilir ve idari para cezası verilir. 3516 sayılı ölçü ve ayar kanunu madde 15c bendine göre, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aleti için verilecek ceza tutarı, her yıl T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden değerleme oranına göre belirlenir. Ayrıca ölçü aletlerine el konularak mülkiyeti kamuya geçirilir.