Enerji Ölçümünde Çözüm Ortağınız...
ÖDEME NOKTASI

HİZMETLER

SAYAÇ MUAYENE VE KALİBRASYON

Sayaç Muayene ve Kalibrasyon

3516 sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu’nun 9. Maddesi ve Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 9. maddesinin b bölümünde, ”Elektrik,su,havagazı,doğalgaz sayaçları ile akım ve gerilim transformatörlerinin muayeneleri beş yılda bir yapılır” şeklinde ifade edilmektedir. Bu maddelere istinaden beş yılını tamamlamış tüm sayaçlar sökülerek muayeneleri yapılmaktadır.

Yasal süresini doldurmuş olan gaz sayaçları sistem üzerinde belirlenerek mahalle bazlı listeler oluşturulup periyodik muayenesi yapılmak üzere ilgili tesisatlardan sökülmektedir.